Ανακύκλωση για το Δημόσιο

  • Mεταλλικά οικιακά απορ/τα δήμων – Ανακύκλωση
  • Υλικά & Οχήματα από ΔΕΚΟ – Αγορά
  • Kάδoi περισ/γής μεταλ/κών αντικειμένων – Τοποθέτηση
  • Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων – Τοποθέτηση
  • Kάδoi περισυλλογής ΑΗΗΕ – Τοποθέτηση
  • Υλικά & Οχήματα του στρατού – Αγορά

Τηλ: 6987258992 – 6981004311

Mail: [email protected]